Reklamacje/Zwroty

      Regulamin zwrotu towarów 

I. Postanowienia ogólne:
1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie towary zakupione w firmie DALIMEX Sp. z o. o. mogą być zwracane w ciągu 14 dni od daty zakupu, niezależnie od formy zakupu: zamówienie złożone przez telefon, w formie maila, przez platformę B2B.
2. Klient aby przystąpić do procedury zwrotu ma obowiązek wypełnić formularz zwrotu i przesłać go mailem lub faksem do Działu Obsługi Klienta lub Przedstawiciela Handlowego.
3. Klient może zwrócić towar na magazynie przy ul. Łęczyńskiej 5 lub w sklepie przy ul. Lubartowskiej 74A. Dokonując zwrotu Klient zobowiązany jest okazać dowód zakupu towaru tj. fakturę VAT lub paragon.
4. W przypadku zwrotu towaru wynikającego z błędu pracownika firmy DALIMEX Sp. z o.o., odbiór towaru jest realizowany przez transport sprzedawcy. 
5. DALIMEX Sp. z o.o. przyjmie towary i zwróci pełną cenę zakupionych towarów, które w momencie zwrotu posiadają oryginalne, nienaruszone opakowanie, plomby, folie i nie noszą śladów użytkowania.
6. Koszty zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi Klient.
7. Artykuły spożywcze nie podlegają zwrotowi.

II. Sposoby rozliczenia finansowego zwrotu towarów:
1. Zwrot należności za towar następuje w formie:
a) gotówki – przy płatności gotówką,
b) przelewu – na konto z którego dokonano wpłaty należności.

III. Postanowienia końcowe:
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie dalimex.pl/kontakt/Reklamacje/Zwroty oraz w Dziale Obsługi Klienta, w sklepie stacjonarnym firmy DALIMEX Sp. z o.o.
2. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nabyte przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną  udostępnione na stronie www.dalimex.pl, zakładka Kontakt oraz w sklepie stacjonarnym

IV. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
1. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie:
a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
b) gwarancji w zakresie towarów objętych gwarancją jakości.
2. Podstawą do ewentualnych reklamacji jest dowód zakupu.