Dotacja na kapitał obrotowy dla Dalimex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Dalimex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego

Nr umowy: POPW.01.05-06-0199/20-00

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 183.491,31 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 183.491,31 PLN