Energia Przyjazna Środowisku

Przedsiębiorstwo DALIMEX Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach na realizację projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach firmy DALIMEX Sp. z o.o. w Lublinie”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Ograniczenie kosztów firma uzyska poprzez zainstalowanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 36,4 kWp produkujących energię na potrzeby firmy
Realizacja projektu polegała będzie na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,36 kWp na dachu obiektu biurowego znajdującego się pod adresem: ul. Lubartowska 74A w Lublinie, oraz bliźniaczej instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,04 kWp na dachu hotelu znajdującego się pod adresem: ul. Obywatelska 4,6,8 w Lublinie.
Instalacje mają za zadanie zredukować pobór energii elektrycznej pobranej z publicznej sieci energetycznej.